Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika - Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika - Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

49-300 Brzeg, Opolskie
ul.Młynarska 12, Zobacz na mapie
Tel: (77) 416-00-70 lub (77) 454-02-02
Fax: (77) 416-00-70 wewnętrzny 20
WWW: http://www.wshe.edu.pl
Email: dziekanat@wshe.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii Pedagogika - Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwent o specjalności Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii, po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich będzie posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu pod-stawowych działów psychologii i profilaktyki psychopedagogicznej (psychologii ogólnej, rozwoju, społecznej, klinicznej, wychowawczej, różnic indywidualnych, komunikacji, terapii pedagogicznej).

Będzie posiadał podstawowe umiejętności praktyczne psychologiczne i pedagogiczne umożliwiające podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, prewencyjnych, w zakresie promocji zdrowia itp. uczestniczył aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej, umiał rozwijać zdolności do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki psychopedagogicznej oraz doskonalić swoje kompetencje w tej dziedzinie.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w placówkach typu: ośrodki wychowawcze, ośrodki terapii zajęciowej, ośrodki psychoprofilaktyki środowiskowej, młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, świetlice terapeutyczne -pogotowia opiekuńcze, ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, szpitale.