Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika - Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika - Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna

49-300 Brzeg, Opolskie
ul.Młynarska 12, Zobacz na mapie
Tel: (77) 416-00-70 lub (77) 454-02-02
Fax: (77) 416-00-70 wewnętrzny 20
WWW: http://www.wshe.edu.pl
Email: dziekanat@wshe.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna Pedagogika - Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Studia na bloku fakultatywnym profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna trwają trzy lata (sześć semestrów), stanowią formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej.

Absolwent studiów uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki i oprócz wiedzy podstawowej wzbogacony jest wiedzą z zakresu psychologii społecznej i socjologii wychowania, ma przygotowanie pedagoga społecznego nastawionego na pracę zapobiegawczą w środowisku wychowawczym.

Wyposażony jest w niezbędną wiedzę o istotnych mechanizmach socjalizacji i wychowania w środowisku rodzinnym i lokalnym oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy do analizy przyczyn nieprawidłowości w odniesieniu do przypadków indywidualnych i małych grup.

Przygotowany jest do planowania i organizowania właściwych form pomocy jednostce i rodzinie. Istotą jego działalności zawodowej jest prewencja w zakresie zachowań z pogranicza patologii.
Umie nawiązywać kontakt jednostek z właściwymi dla niej instytucjami pomocowymi.

Dobrze odnajduje się w pracy pedagoga w środowisku rodzin niewydolnych wychowawczo, w sytuacjach pracy z nieformalnymi grupami młodzieżowymi, jako wychowawca – opiekun w różnego typu świetlicach dziecięco – młodzieżowych i instytucjach opiekuńczo – wychowawczych.

Posiada także merytoryczne przygotowanie do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz roli kuratora nieletnich i rodziny.