Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika kultury i mediów
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika kultury i mediów

49-300 Brzeg, Opolskie
ul.Młynarska 12, Zobacz na mapie
Tel: (77) 416-00-70 lub (77) 454-02-02
Fax: (77) 416-00-70 wewnętrzny 20
WWW: http://www.wshe.edu.pl
Email: dziekanat@wshe.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika kultury i mediów Pedagogika kultury i mediów - Licencjackie stacjonarne Pedagogika kultury i mediów - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, podstawy wiedzy z zakresu teorii i historii kultury oraz nowoczesnych mediów.

Umiejętności z zakresu krytycznej oceny i analizy tekstów kultury (w tym kultury popularnej).

Kompetencje z zakresu formułowania i konstruowania komunikatu audiowizualnego.
Podstawy wiedzy z zakresu animacji życia kulturalnego społeczności lokalnych.

Umiejętności inicjowania działań edukacyjnych w społecznościach lokalnych.
Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w instytucjach kulturalnych zajmujących się szeroko rozumianą edukacją (formalną, pozaformalną i nieformalną) takich jak kluby, ośrodki kultury galerie sztuki, lokalna prasa i media elektroniczne.

Kwalifikacje zawodowe absolwenta studiów licencjackich o specjalności Pedagogika kultury i mediów łączą wykształcenie w zakresie wiedzy o kulturze, sztuce i mediach z kompetencjami pedagogicznymi i psychologicznymi umożliwiającymi efektywne jego funkcjonowanie w obszarze placówek kultury i edukacji.

Posiadane przez absolwenta kwalifikacje zawodowe predysponują go do zatrudnienia między innymi w : instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą edukacją dorosłych, placówkach kultury (kluby, galerie sztuki, ośrodki kultury, muzea), prasie i lokalnych mediach elektronicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowiskach wychowawców, szkołach publicznych i prywatnych na stanowiskach nauczycieli realizujących edukację estetyczną i kulturalną.