Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika - Edukacja obywatelska i europejska
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika - Edukacja obywatelska i europejska

49-300 Brzeg, Opolskie
ul.Młynarska 12, Zobacz na mapie
Tel: (77) 416-00-70 lub (77) 454-02-02
Fax: (77) 416-00-70 wewnętrzny 20
WWW: http://www.wshe.edu.pl
Email: dziekanat@wshe.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Edukacja obywatelska i europejska Pedagogika - Edukacja obywatelska i europejska - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Edukacja obywatelska i europejska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Informacje


Studia na specjalności „edukacja obywatelska i europejska” trwają trzy lata (6 semestrów).

Mają formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki.

Celem kształcenia jest dwukierunkowe przygotowanie pedagogów do nabycia kompetencji niezbędnych w pracy animatora społecznego oraz nauczyciela realizującego program obywatelsko - europejskiej ścieżki przedmiotowej.


Sylwetka absolwenta


Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej i Ekonomicznej w specjalności Edukacja obywatelska i europejska po ukończeniu 3 letnich studiów licencjackich będzie:
 • Posiadał wiedzę z zakresu historii integracji europejskiej, o normatywnych i rzeczywistych modelach społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie historyczno-socjologicznej, specyfice problemów współczesnego społeczeństwa polskiego, przedmiotową wiedzę z zakresu pedagogiki, animacji społecznej i metod edukacji obywatelskiej.
 • Posiadał podstawowe umiejętności praktyczne umożliwiające podejmowanie działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, regionie bądź euroregionie.
 • Posiadał umiejętności tworzenia, wspierania oraz realizacji programów zorientowanych na realizację idei społeczeństwa obywatelskiego.
 • Umiał projektować i wdrażać do programu pracy szkoły ścieżki edukacyjne wspomagające budowanie tożsamości narodowej w społeczeństwie polskim i europejskim.
 • Umiał rozwijać zdolności do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności umożliwiające realizację aktywności zawodowej animatora społecznego i nauczyciela.
 • Posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu podstawowych działów pedagogiki.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w strukturach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, instytucjach współpracujących z Unią Europejską oraz placówkach oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających kształtowanie tożsamości narodowej oraz etnicznej w społeczeństwie polskim i jednoczącej się Europie.

 • Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej i Ekonomicznej w specjalności Edukacja obywatelska i europejska po ukończeniu 3 letnich studiów licencjackich będzie:
  • Posiadał wiedzę z zakresu historii integracji europejskiej, o normatywnych i rzeczywistych modelach społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie historyczno-socjologicznej, specyfice problemów współczesnego społeczeństwa polskiego, przedmiotową wiedzę z zakresu pedagogiki, animacji społecznej i metod edukacji obywatelskiej.
  • Posiadał podstawowe umiejętności praktyczne umożliwiające podejmowanie działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, regionie bądź euroregionie.
  • Posiadał umiejętności tworzenia, wspierania oraz realizacji programów zorientowanych na realizację idei społeczeństwa obywatelskiego.
  • Umiał projektować i wdrażać do programu pracy szkoły ścieżki edukacyjne wspomagające budowanie tożsamości narodowej w społeczeństwie polskim i europejskim.
  • Umiał rozwijać zdolności do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności umożliwiające realizację aktywności zawodowej animatora społecznego i nauczyciela.
  • Posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu podstawowych działów pedagogiki.
 • Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w strukturach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, instytucjach współpracujących z Unią Europejską oraz placówkach oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających kształtowanie tożsamości narodowej oraz etnicznej w społeczeństwie polskim i jednoczącej się Europie.

 • Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej i Ekonomicznej w specjalności Edukacja obywatelska i europejska po ukończeniu 3 letnich studiów licencjackich będzie:
  • Posiadał wiedzę z zakresu historii integracji europejskiej, o normatywnych i rzeczywistych modelach społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie historyczno-socjologicznej, specyfice problemów współczesnego społeczeństwa polskiego, przedmiotową wiedzę z zakresu pedagogiki, animacji społecznej i metod edukacji obywatelskiej.
  • Posiadał podstawowe umiejętności praktyczne umożliwiające podejmowanie działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, regionie bądź euroregionie.
  • Posiadał umiejętności tworzenia, wspierania oraz realizacji programów zorientowanych na realizację idei społeczeństwa obywatelskiego.
  • Umiał projektować i wdrażać do programu pracy szkoły ścieżki edukacyjne wspomagające budowanie tożsamości narodowej w społeczeństwie polskim i europejskim.
  • Umiał rozwijać zdolności do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności umożliwiające realizację aktywności zawodowej animatora społecznego i nauczyciela.
  • Posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu podstawowych działów pedagogiki.
 • Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w strukturach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, instytucjach współpracujących z Unią Europejską oraz placówkach oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających kształtowanie tożsamości narodowej oraz etnicznej w społeczeństwie polskim i jednoczącej się Europie.