Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika - Poradnictwo edukacyjne i zawodowe
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Pedagogika » Pedagogika - Poradnictwo edukacyjne i zawodowe

49-300 Brzeg, Opolskie
ul.Młynarska 12, Zobacz na mapie
Tel: (77) 416-00-70 lub (77) 454-02-02
Fax: (77) 416-00-70 wewnętrzny 20
WWW: http://www.wshe.edu.pl
Email: dziekanat@wshe.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Poradnictwo edukacyjne i zawodowe Pedagogika - Poradnictwo edukacyjne i zawodowe - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Poradnictwo edukacyjne i zawodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwent o specjalności Poradnictwo edukacyjne i zawodowe posiądzie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, podstawy wiedzy z zakresu teorii poradnictwa edukacyjnego i rozwoju zawodowego człowieka.
Umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych metod i technik prowadzenia doradztwa, umiejętności nawiązywania i prowadzenia kontaktu poradniczego oraz rozwiązywania problemów jednostkowych i grupowych.
Umiejętności pomagania jednostkom i grupom w konstruowaniu planów rozwoju zawodowego i kariery zawodowej. Kompetencje z zakresu prowadzenia pracy korekcyjno-wychowawczej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w szkole lub w instytucjach edukacyjnych zajmujących się szeroko rozumianym poradnictwem, takich jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne poradnie zawodowe, centra informacji i planowania kariery zawodowej w charakterze wychowawcy i doradcy.

Kwalifikacje zawodowe absolwenta studiów licencjackich o specjalności Poradnictwo edukacyjne i zawodowe łączą wykształcenie w zakresie wiedzy o fenomenie wsparcia społecznego i rozwoju zawodowym z kompetencjami pedagogicznymi i psychologicznymi umożliwiającymi efektywne jego funkcjonowanie w obszarze placówek doradczych.
Posiadane przez absolwenta tej specjalności kwalifikacje zawodowe predysponują go do zatrudnienia między innymi w: instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym poradnictwem edukacyjnym i zawodowym, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradniach zawodowych, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, -placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowiskach wychowawców i doradców, szkołach publicznych i prywatnych na stanowiskach nauczycieli realizujących edukację w zakresie przygotowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.