Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Filologia » Filologia Rosyjska
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Filologia » Filologia Rosyjska

49-300 Brzeg, Opolskie
ul.Młynarska 12, Zobacz na mapie
Tel: (77) 416-00-70 lub (77) 454-02-02
Fax: (77) 416-00-70 wewnętrzny 20
WWW: http://www.wshe.edu.pl
Email: dziekanat@wshe.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia Rosyjska Filologia Rosyjska - Licencjackie stacjonarne Filologia Rosyjska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

  • Język Biznesu

Głównym przedmiotem tej specjalizacji jest język biznesu, prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń.

Ma on na celu wprowadzenie studenta w problematykę ekonomiczną, prawną, bankową, reklamową, społeczną i polityczną, która znajduje odzwierciedlenie w języku.

Pozostałe przedmioty szczegółowo omawiają poszczególne zagadnienia biznesu, co zapewnia studentowi orientację w tej sferze.

Nauka tutaj obejmuje analizę dokumentów używanych w handlu zagranicznym, sposobów płatności, systemu bankowego i ubezpieczeniowego oraz polityki ekonomicznej. Nacisk jest tutaj położony również na znajomość sposobów funkcjonowania firm, język negocjacji biznesowych oraz przekład dokumentów specjalistycznych.


  • Przekładoznawcza
  • Specjalność tę tworzy blok przedmiotów teoretycznych i praktycznych zogniskowanych wokół zagadnień przekładoznawstwa.

    Studenci poznają tutaj problemy szeroko pojętego transferu międzyjęzykowego, wpływu kultury na proces przekładu oraz funkcję przetłumaczonego tekstu w kulturze docelowej.

    Niezbędnym uzupełnieniem tego bloku jest stylistyka porównawcza polsko-rosyjska, która pomaga w opanowaniu specyfiki tego procesu oraz w praktyce przekładu.

    Studenci wybierający tę specjalizację będą poznawać istniejące formy przekładu, np. tłumaczenia przysięgłe, specjalistyczne, audiowizualne, konferencyjne.